• 1 Huidige Aanmeldingsformulier
  • 2 Geef meer informatie. Dit is niet verplicht.
  • 3 Bepalingen bij registratie
  • 4 Preview
  • 5 Voltooid

Je archief signaleren

Wat en hoe?

Bewaart u archief of een interessante collectie, dan kan u ons dat laten weten. U kan de informatie bezorgen aan de hand van het aanmeldingsformulier. Archiefbank registreert enkel de archieven en collecties, maar fungeert niet als bewaarplaats.

Welke archieven en collecties komen in aanmerking voor registratie:

  •  Private archieven, de archieven van personen, families en privaatrechtelijke verenigingen, bedrijven of organisaties.
  • Documentaire collecties en verzamelingen, zoals bijvoorbeeld collecties van prentbriefkaarten of affiches en foto's, verzamelingen van plaatselijke knipsels of doodsprentjes.
 

Indien u onderstaand aanmeldingsformulier gebruikt, geeft u daarmee aan de voorwaarden voor participatie te aanvaarden.

De door u verstrekte bewaarplaats- en contactgegevens zullen door Archiefbank Vlaanderen worden verwerkt. Zij zullen uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van de online Archiefdatabank en om u te informeren omtrent de werking van onze instelling. Wanneer u niet wenst dat wij u aanschrijven, volstaat het ons dit te melden.

De Wet verwerking persoonsgegevens kent u een recht van mededeling en verbetering toe. Daartoe volstaat het contact met ons op te nemen.

Wil u graag een archief of een collectie aanmelden, doorloop dan onderstaand formulier in. Klik daarna op de knop 'Verzend formulier'. Uw gegevens worden dan verstuurd naar Archiefbank Vlaanderen.