Portaal van private archieven

Archiefpunt voorgesteld

Archiefpunt is de nieuwe naam van Archiefbank Vlaanderen. Als prille netwerkorganisatie heeft Archiefpunt de ambitie om meer bewustzijn te creëren rond privaat archivalisch erfgoed via samenwerking, ontmoeting en expertisedeling. We willen ervoor zorgen dat er een groter bewustzijn in de samenleving ontstaat over het belang en de waarde van private archieven, zodat ze niet zomaar weggegooid worden en beschikbaar blijven voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Samen met culturele archiefinstellingen, archiefvormers en -beheerders op lokaal, regionaal en landelijk niveau gaan we een werking ontplooien rond het lokaliseren, identificeren, documenteren, valoriseren en beheren van archieven en collecties van personen, families en private organisaties in Vlaanderen en Brussel.

Instrumenten van Archiefpunt zijn onder meer een toegankelijk onthaal, het ter beschikking stellen van laagdrempelige en praktische informatie via een toolbox archiefzorg, het faciliteren van kennisdeling via werkgroepen en een onlinedatabank waarin gestructureerde gegevens over private archieven en collecties geregistreerd en beschikbaar worden gesteld.

Onlinedatabank?

De verzamelde gegevens over private archieven en erfgoedcollecties in Vlaanderen worden geregistreerd in een onlinedatabank en zijn voor iedereen raadpleegbaar. Let wel: Archiefpunt verzamelt enkel de informatie, niet het erfgoedmateriaal zelf. Dat blijft bewaard op de oorspronkelijke plaats. Onderzoekers en geïnteresseerden vinden er meer dan 16.000 bronnen voor o.m. historisch onderzoek, genealogische studies en (jubileum)tentoonstellingen.

Archiefpunt wijst de weg naar archieven, naar degenen die archieven vormden en naar de plaatsen waar die archieven bewaard worden. Schrijf je bv. de geschiedenis van je lokale voetbalclub of stel je een biografie op van een befaamd architect? Wil je weten waar je brieven of foto's uit de Eerste Wereldoorlog vindt? Spoor je gegevens op voor je stamboomonderzoek? Zoek je bronnen voor een academisch artikel? Vind wat je zoekt in onze databank.

Via gerichte campagnes werd de databank de voorbije jaren aangevuld met informatie over sporterfgoed, kunstenaarsarchieven en bedrijfserfgoed.

Bezit je zelf een privaat archief? Beheer je de archieven van een lokale vereniging of kring? Wil je dit erfgoed bekendmaken aan geïnteresseerden? Je kan dit signaleren en/of registreren via het aanmeldingsformulier.

Archiefpunt is ook hét aanspreekpunt voor het omgaan met documentair erfgoed. Je vindt daarover heel wat informatie onder de rubriek Handleiding Archief. Voor bijkomende of specifieke vragen, kan je mailen naar info@archiefpunt.be. Onze consulenten beantwoorden je vraag zo spoedig mogelijk. Zoek je oplossingen voor de (her)bestemming van private archieven, dan kan je terecht bij het luik Herbestemming.

Meer weten over Archiefpunt? Lees hier onze brochure. 

Nieuws

Campagnes

Bedrijfserfgoed

In 2018 startte Archiefbank met de registratie van bedrijfsarchieven. Zij zijn het geheugen van een onderneming en bepalen mee het imago en de identiteit ervan.

Kunstenaarserfgoed

Tussen 2015 en 2017 focuste Archiefbank op de registratie van kunstarchieven en de sensibilisering van kunstenaars en musea over de erfgoedwaarde van deze archieven.

Sporterfgoed

In 2012 begon Archiefbank met de campagne om sporterfgoed in kaart te brengen en ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk over het roemrijke Vlaamse sportverleden verloren gaat.

Herbestemming

Voorstelling

Archiefpunt wil het diverse aanbod van private archiefbestanden in overeenstemming brengen met de opvangmogelijkheden in bewaarinstellingen.